MATERIAL

 
 

ENGELSKA

Engelskundervisningen syftar till att främja elevens utveckling av en allsidig kommunikativ förmåga liksom en tilltro sin förmåga att använda språket. Detta ligger till grund för materialet som du hittar här liksom att den engelska kursplanen är kopplad till samtliga uppgifter och övningar.

 

Här hittar du lektionsplaneringar, enskilda uppgifter och självklart våra populära warmups.