VÄRDEGRUND

SKOLMATERIAL TILL VÅRT DEMOKRATISKA UPPDRAG

Skolans uppdrag är att främja elevernas utveckling till aktiva demokratiska medborgare. Vi behöver således hjälpa eleverna att utveckla sin sociala kompetens, hur man inleder och vårdar relationer och hur man visar empati och förståelse för andra människor. 

Detta ligger till grund för det material

du hittar här nedan.

MATERIAL