top of page

Vårt material

Vår grundidé och vision med materialet vi skapar är att inspirera till en varierad och lärorik undervisning på mellanstadiet. 

Vi är behöriga lärare i ämnena som vi skapar material till och självklart är allt material grundat i och kopplat till Lgr 22 för årskurs 4-6. Delar av materialet kan dock naturligtvis användas och anpassas både till lägre och högre årskurser. 

Vi tror på materialet vi skapar och vi har sett vilken effekt den fått i våra egna klassrum. Därför är vi säkra på att materialet kan göra så även i ditt! Välkommen att se dig runt bland vårt material. Alla materialen kommer digitalt till dig så fort du lagt en beställning!

Föreläsningar / Workshops

Vi har vid flera tillfällen tillsammans, men även separat haft workshops digitalt/ på plats där vi kan inspirera, visa, lära ut och lyfta fram hur vi arbetar med material och hur vi i våra klassrum arbetar för att skapa en lustfylld och varierad undervisning för våra elever. Vi kan även ta fram paket av våra material till er.

Intresserad av att boka en föreläsning/workshop med oss eller bara veta mer hur vi kan skräddasy? Hör av dig till info@undervisningsdesign.com

Team

bottom of page