SVENSKA

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. Detta ligger till grund för materialet som du hittar här liksom att den svenska kursplanen är kopplad till samtliga uppgifter och övningar.

 

Här hittar du lektionsplaneringar, enskilda uppgifter och

ämnesövergripande arbeten.

MATERIAL

22.png