top of page
Inside out | English

Inside out | English

50,00 krPris

Syftet med detta material är att eleverna ska inspireras och motiveras till att använda sin muntliga och skriftliga förmåga på engelska, liksom utveckla sitt ordförråd och träna sin hörförståelse.

 

Materialet innehåller följande:

s. 3-5 | Bingobrickor som används när man tittar på filmen.

s. 6-7 | Frågor om filmen.

s. 8-9 | Would you rather - Inside out edition.

s. 10-11 | Match the feeling.

s. 12 | Describe the feeling.

s. 13 | Facit till frågorna om filmen.

 

(Uppgifterna Match the feeling och Describe the feeling kan göras utan att se på filmen). 

Produktsida: Stores Product Widget
bottom of page