top of page
This is School

This is School

30,00 krPris

Materialet består av ett arbetshäfte till eleverna. I häftet får eleverna via länk/QR-kod komma till ett projekt i Google Earth som handlar om olika klassrum runt om i världen. Tanken är att eleven ska jämföra sin skola och sitt klassrum med dessa platser och skolor. 

Materialet innehåller 11 sidor med uppgifter, varav 4 av dessa sidor gör eleverna flera gånger eftersom de "besöker" olika skolor, så materialet är totalt på 41 sidor.

 

Materialet kan göras på olika nivåer och är därför kopplat till både åk 6 och åk 9s kunskapskrav. Detta för att du som lärare kan förvänta dig olika nivåer på elevernas svarsformuleringar samt att eleverna kan vara på olika nivåer i det egelska språket men ändå lyckas svara på frågorna. Elever som har svårigare med språket kan svara med enstaka ord och fraser, medan en som kan engelska bra kan förväntas svara utförligt.

Produktsida: Stores Product Widget
bottom of page