top of page
Dragons!

Dragons!

70,00 krPris

Paket: Dragons! 

Syftet med materialet är att motivera eleverna till att skriva på engelska och målet är att de ska skriva en text där de berättar om hur de tror att livet hade varit om de fanns drakar på riktigt.

 

Övningen är uppdelad i två delar.

  • Bygga upp | Läsförståelsetexter

Läs läförståelsetexterna som handlar om drakar ur Harry Potter. Syftet är att bygga ordförråd

och bli inspirerade till att skriva sin egna text om drakar. Det finns tre olika läsförståelsetexter

och varje text finns i två nivåer - grön (enklare) och röd (mer avancerad).

 

2. Enkel skrivuppgift | My own Dragon

Eleverna får skapa en egen drake utifrån en mall. Det finns en grön mall (mer stöd) och en

röd mall. Låt eleverna välja mall utifrån sin egna förmåga och behov.

 

3. Förebild | Exempeltexter

Grön och röd nivå. Texten läses enskilt, i par eller helklass.

 

4. Produktion | Skrivuppgift "If dragons were real"

Eleverna skriver en egen text utifrån sin egna förmåga. Till sin hjälp kan

eleverna använd ordlistan, vilken också kan vara bra att gå igenom innan ni läser

exempeltexten.

Produktsida: Stores Product Widget
bottom of page