top of page
6.png
11.png
5.png
Teknik.png
3.png
1.png

Lgr22

Allt material är skapat

utifrån läroplanens 

centrala innehåll och

kunskapskrav.

Av lärare - för lärare

Materialen är skapade

av lärare som är aktiva i yrket och vet vad som engagerar och motiverar eleverna.

Varierad och lustfylld undervisning

Syftet med materialen är att de ska vara nytänkande och ge din undervisning en variation som blir lustfylld. Vi försöker skapa material som inte finns idag.

Read More >

Användas direkt

Du får materialen direkt till din mail. Materialen komme rmed instruktioner så att de direkt kan användas i ditt klassrum.

Read More >
bottom of page