Vår erfarenhet är att bilder är ett fantastiskt verktyg för att motivera och inspirera till skrivande, inte minst när det kommer till att skriva på sitt andra- tredjespråk. Detta material består av 30 stycken olika övningar där eleverna ges möjlighet att både stärka sitt ordförråd samt utveckla och visa sin skrivförmåga (och muntliga förmåga) på engelska.

 

Detaljer:

Pdf:en är 63 sidor, 30 stycken övningar, 1 exempel som förslagsvis gås igenom i helklass, koppling till Lgr11 och förslag på hur materialet kan användas finns i dokumentet.

Writing to pictures

40,00 krPris