top of page
Storytelling

Storytelling

0,00 krPris

Syftet med denna warmup är att ge eleverna möjlighet att träna på att kommunicera på engelska på ett äkta och motiverande sätt. 

 

Samtliga elever får varsin bild och ska genom att en och en sätta upp sin bild på tavlan bidra till en gemensam berättelse/saga. Eleven med första bilden börjar berättelsen och eleven med den sista avslutar den. Mer exakt hur övningen kan gå till samt tips kring hur övningen kan anpassas hittar du i dokumentet. 

 

Koppling till lgr11:

Förmågor:

  • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift, och
  • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda.

 

Kunskapskrav åk 6:

  • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo [...]. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  • I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
  • I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  • Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.

 

Detaljer: 

Dokumentet består av 65 stycken bilder, koppling till LGR 11 och förklaring kring hur warmupen går till. 

 

Produktsida: Stores Product Widget
bottom of page