top of page
Startup Engelska - Self-assessment

Startup Engelska - Self-assessment

0,00 krPris

Detta material är, utifrån våra erfarenheter, ett bra sätt att få eleverna motiverade för undervisningen. Det är också en hjälp för mig i hur jag ska strukturera upp min engelskundervisning. Eleverna får svara på frågor gällande sin egna kunskapsnivå inom de olika förmågorna, deras känslor kring de olika delarna i engelska, ge viktig information gällande deras användning av engelska utanför skolan och tillsist beskriva deras drömengelskalektion. 

 

Ett tips är att låta eleverna få göra denna uppgift både i början av terminen och i slutet, alternativt i slutet på året. På så sätt får eleverna själva reflektera över sitt egna lärande. 

Produktsida: Stores Product Widget
bottom of page