Paket: Medeltiden

Paket: Medeltiden

60,00 krPris

Komplett material när du läser Medeltiden med eleverna. Dela ut det som ett arbetshäfte som eleverna kan arbeta fritt i eller ta del för del och arbeta med efter genomgång. Tanken är att eleverna använder sina kunskaper på olika sätt samt tränar på att söka efter information i böcker och på internet.
 

Materialet innehåller allt detta:

- svara på rätt fråga om fakta kring Medeltiden

- komma på ett samtal kring en viking och en kristen

- Youtube vlog under Medeltiden

- reklam på vloggen - vad skulle det göras reklam för?

- träna på händelse/orsak/konsekvens

- uppgift med tidsmaskin - ta med en sak från vår tid tillbaka till Medeltiden

- arbeta med källor

- arbeta med uppfinningar under medeltiden

- venn-diagram medeltid och vikingatid

- likheter och skillnader mellan förr och nu i levnadsvillkor

 

Detaljer:

16 sidors arbetshäfte att skriva ut till eleverna.

Koppling till LGR22 samt hur du kan arbeta med materialet hittar du i dokumentet.