top of page
Instead of very

Instead of very

50,00 krPris

Instead of very är ett material för att utveckla elevernas ordförråd på ett varierat och lustfyllt sätt. Elever har ofta lätt att fastna i uttryck som t.ex. 'very good' eller very happy'. Materialet ger eleverna möjlighet att lära sig och träna på alternativa ord för att kunna variera sig. Materialet möjliggör också att träna på att konversera och skriva på engelska. Se detaljerat innehåll nedan.

 

Innehåll:

s. 2-8 Uppgift: Synonym cards (28 par, 56 stycken kort. Skriv ut och laminera)

s. 9-12 Uppgift: Translate

s. 13 Uppgift: Write a conversation

s. 14 Uppgift: Listen and cross

s. 15 Uppgift: Two stars and a wish

 

Förslag på användning:

1. Ge ett kort till varje elev. Eleverna går sedan runt bland varandra och förklarar sitt ord med andra ord. De får alltså inte säga ordet på sitt kort. När de hittat sin partner får de nya kort. Ett annat alternativ är att använda korten när eleverna arbetar vid olika stationer. Då kan korten användas som t.ex. flippkort.

2. När eleverna bekantat sig med de nya orden ska eleverna översätta de svenska meningarna till engelska. I par ska eleverna skriva en konversation med minst 10 av de angivna synonymerna. Konversationen ska sedan läsas upp, antingen live inför klasskamrater eller inspelad på video.

3. Medan eleverna/eleven lyssnar på konversationen ska de kryssa i de synonymer de hör samt skriva en 'two stars and a wish' till paret.

Produktsida: Stores Product Widget
bottom of page