Detta material syftar till att hjälpa eleverna att utveckla sin skrivförmåga genom att lära sig om idiomatiska uttryck och ordspråk. Materialet består av 72 idiom/ordspråk och är indelade i tolv olika delar.  I varje del ingår 6 stycken idiom/ordspråk och två uppgifter "testa" och "visa" där eleverna ska arbeta med idiomen/ordspråken. 

 

Tips! Tips! Detta material kan förslagsvis användas tillsammans med det motsvarande materialet i engelska. Läs mer om det under "Engelska - Idioms and proverb"-materialet. 

 

Detaljer:

Koppling till LGR 11, förslag hur du kan använda materialet samt tips för utskrift hittar du i dokumentet. 

Svenska - idiomatiska uttryck och ordspråk

60,00 krPris