top of page
Svenska - idiomatiska uttryck och ordspråk

Svenska - idiomatiska uttryck och ordspråk

60,00 krPris

Detta material syftar till att hjälpa eleverna att utveckla sin skrivförmåga genom att lära sig om idiomatiska uttryck och ordspråk. Materialet består av 72 idiom/ordspråk och är indelade i tolv olika delar.  I varje del ingår 6 stycken idiom/ordspråk och två uppgifter "testa" och "visa" där eleverna ska arbeta med idiomen/ordspråken. 

 

Tips! Tips! Detta material kan förslagsvis användas tillsammans med det motsvarande materialet i engelska. Läs mer om det under "Engelska - Idioms and proverb"-materialet. 

 

Detaljer:

Koppling till LGR 11, förslag hur du kan använda materialet samt tips för utskrift hittar du i dokumentet. 

Produktsida: Stores Product Widget
bottom of page