top of page
Find your twin - opposite edition

Find your twin - opposite edition

30,00 krPris

"Find your twin - opposite edition" motiverar dina elever till att använda det engelska språket i äkta konversationer. Övningen är utformad så att samtliga elever ska kunna delta i övningen oavsett språknivå vilket också främjar elevernas tilltro till sin förmåga att använda det engelska språket. Korten består av motsatsord med ord och bild på samma kort. 

 

Koppling till LGR 11: 

Övningen ger eleverna möjlighet att utveckla:

  • en "allsidig kommunikativ förmåga" med fokus på att "formulera sig och kommunicer i tal [...]".

Vidare koppling till kursplanen (syfte och centralt innehåll) samt exempel på hur du kan använda materialet finns i dokumentet tillsammans med materialet. 

 

Detajbeskrivning:

Materialet består av 70 stycken kort (35 par) uppdelat i två nivåer: grön och röd.

Grön nivå är anpassade för ett enklare ordförråd och röd nivå för ett mer avancerat ordförråd. Detta gör att materialet kan anpassas och användas till samtliga elever. 

Produktsida: Stores Product Widget
bottom of page