top of page
Engelska ordspråk och idiomatiska uttryck

Engelska ordspråk och idiomatiska uttryck

60,00 krPris

Detta material syftar till att hjälpa eleverna att stärka både sin muntliga och skriftliga förmåga i engelska genom att lära sig att använda vanliga engelska idiomatiska uttryck och ordspråk. Detta material är alltså för de som kommit längre i sin språkutveckling och passar därför åk 5 och upp till åk 8. 

 

 

Materialet består av 60 idiom/ordspråk och är indelade i tio olika delar.  I varje del ingår 6 stycken idiom/ordspråk och två uppgifter "test" och "show" där eleverna ska arbeta med idiomen/ordspråken. Dessutom finns tre planscher med några utvalda idioms och ordspråk som vi satt upp när vi arbetat med uppgifter där idiomer och ordspråk ska användas. 

 

Produktsida: Stores Product Widget
bottom of page