Engelska - idioms and proverbs

Engelska - idioms and proverbs

60,00 krPris

Detta material syftar till att hjälpa eleverna att utveckla både sin muntliga och skriftliga förmåga i engelska genom att lära sig om engelska idiomatiska uttryck och ordspråk. Materialet består av 60 idiom/ordspråk och är indelade i tio olika delar.  I varje del ingår 6 stycken idiom/ordspråk och två uppgifter "test" och "show" där eleverna ska arbeta med idiomen/ordspråken. 

 

TIPS! De första 30 idiomen och ordspråken har en svensk flagga på sig och kan förslagsvis användas tillsammans med de 30 första idiomen och ordspråken i det motsvarande svenska materialet. Materialet fungerar givetsvis att använda utan det svenska materialet också. 

 

Detaljer:

Koppling till LGR 11, förslag hur du kan använda materialet samt tips för utskrift hittar du i dokumentet.