top of page
Bygg din lekplats

Bygg din lekplats

30,00 krPris

En rolig uppgift att göra på tekniken är att låta eleverna bygga egna lekplatser.

Vi gick först igenom de enkla maskinerna, eftersom ett av kraven på uppgiften är att en enkel maskin ska finnas med i lekplatsen. En annan viktig aspekt är säkerhet vid lekplatsen samt att de hade en noggrann planering. Vi pratade om ”Hade ni vågat gunga eller klättra på något som inte satt fast ordentligt eller där någon chansat lite på måtten”. Efter bygget ska eleverna skriva en rapport där de ska utvärdera hur arbetet har gått, förklara hur de har tänkt och om något kunde ha blivit gjort annorlunda.

 

Ett tips är att låta eleverna ta med material de vill använda hemifrån. När vi gjorde detta i åk 5 fick eleverna tänka utifrån återvinning och det som de byggde av skulle vara av saker de annars skulle ha slängt. 

 

Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleverna utvecklar sitt tekniska kunnande och sin tekniska medvetenhet så att de kan orientera sig och agera i en teknikintensiv värld. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för teknik och förmåga att ta sig an tekniska utmaningar på ett medvetet och innovativt sätt.

 

Centralt innehåll i teknik: 

-Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.

-Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.

-Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.

-Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.

-Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.

 

Kunskapskrav (A-nivå åk 6):

Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion. Dessutom kan eleven på ett utvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.

 

Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt. Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.

 

Produktsida: Stores Product Widget
bottom of page