33.png

TEKNIK

I teknik ligger stort fokus på att hantera att göra skisser av sina konstruktioner, planera sitt arbete och sedan konstruera. 

Här hittar du olika lektioner du kan genomföra med eleverna som inte kräver inköpt material utan material som oftast kan finnas runt omkring på skolorna. Vi kallar vårt material för STEAM-inspirerat då vi gärna ämnesintegrerar teknikämnet i andra ämnen för att öka förståelsen.

MATERIAL