Ta reda på och förklara - jul

Ta reda på och förklara - jul

30,00 krPris

Ett material som låter eleverna ta reda på information om jultraditioner förr och nu. 

 

Tips hur du kan använda materialet:

Vi har delat ut materialet som ett häfte till eleverna där de ska träna på att söka efter rätt svar i böcker och på internet. När eleverna är klara med häftet kan de sitta i grupper och diskutera vad de hittat för information och delge varandra. På slutet kan ni även diskutera i helklass.

 

Centralt innehåll i ämnet religion 4-6

Berättelser från fornskandinavisk religionKristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu.

Kristna högtider och traditioner.

 

Kunskapskrav religion 4-6:

Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur- och samhällsliv förr och nu.

Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett fungerande sätt