top of page
My family and I (2.0)

My family and I (2.0)

50,00 krPris

Materialet innehåller 41 stycken läsförståelsetexter. Texterna är beskrivningar av flera personer och deras familjemedlemmar. Texterna är korta och har tre läsförståelsefrågor till. Dessutom innehåller materialet en skrivuppgift som handlar om att skriva om sig själv eller en familjemedlem. Materialet innehåller också en checklista att dela ut till eleverna samt etikett till förvaring av materialet. 

 

Tanken bakom materialet är, förutom att ge eleverna möjlighet att utveckla sina förmågor i engelska, att vara ett bidrag till polen av skolmaterial som visar mångfald. Vi vill alltså visa en mer representativ bild av hur olika människor och familjekonstinstallationer är och kan se ut. Något som vi med vår erfarenhet upplever fattas eller är bristfällig i skolmaterial på våra skolor idag. Vi hoppas att vi har lyckats med detta.

 

Reviderad version.

Produktsida: Stores Product Widget
bottom of page