Pepparkakshus

Pepparkakshus

25,00 krPris

I åk 6 fick eleverna göra en bedömningsuppgift med skiss och konstruktion.

Uppgiften gick ut på att göra ett eget pepparkakshus.

Måtten de fick försöka utgå ifrån var:

15cm bredd

20cm djup

15cm höjd

De kunde dock ändra lite, exempelvis ta 5 cm på djupet och lägga på höjden i stället.

 

Centralt innehåll:

Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.

Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.

Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller

 

Kunskapskrav (E-nivå), du kan såklart bedöma E-C-A nivå:

Eleven kan på beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.

Eleven kan genomföra teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. Eleven gör dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är synliggjord.