Om en viking hade haft Instagram

Om en viking hade haft Instagram

20,00 krPris

Uppgiften är att varje elev, iklädda rollen som en person från Vikingatiden, ska skriva ett inlägg på Instagram och samt skapa en Instagram-profil åt en viking. Tanken är att eleverna ska låtsas att de sociala medierna fanns på den tiden som vikingarna levde och göra inlägg som personen hade kunnat göra då. 

 

Idèn bakom uppgiften är att inspirera eleverna och väcka en nyfikenhet för historiska personer och för samhället de levde i. 

 

Uppgiften skrivs ut och eleverna fyller i.

 

Kopplingar till Lgr11,

Kunskapskrav 4-6 historia:

Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. 

Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.

Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid