Om Buddha hade Instagram

Om Buddha hade Instagram

20,00 krPris

Uppgiften är att varje elev, iklädda rollen som en Buddha person, ska skriva ett inlägg på Instagram och samt skapa en Instagram-profil åt just Buddha. Tanken är att eleverna ska låtsas att de sociala medierna fanns på den tiden som Buddha levde och göra inlägg som personen hade kunnat göra då. 

 

Idèn bakom uppgiften är att inspirera eleverna och väcka en nyfikenhet för historiska personer och för samhället de levde i. 

 

Uppgiften skrivs ut och eleverna fyller i.

 

Kopplingar till Lgr11:

C1 Religion 4-6:

Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i Buddhismen

Begreppen religion och livsåskådning

 

Kunskapskrav:

Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna

Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna. 

Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor