Medeltidens influencers påYoutube

Medeltidens influencers påYoutube

20,00 krPris

En lektion där du låter eleverna fundera över om en influencer hade använt Youtube under medeltiden. Eleverna får rita eller skriva vad som skulle visas på personens vlog samt vilken reklam skulle visas osv?

 

Den här uppgiften är en del av det större arbetshäftet "Medeltiden".

Hela det arbetet är kopplat till lgr11:

 

Kopplingar till de ändrade kursplanerna i Lgr11 i historia 4-6:

 • Statsbildning och kristendomens etablerande i Norden samt konsekvenser av dessa förändringar.
 • Likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män under tidsperioden.
 • Vad historiska källor är, till exempel arkeologiska fynd, texter, muntliga berättelser och digitalt material, och hur de kan användas för att ge kunskaper om det förflutna.
 • Likheter och skillnader i levnadsvillkor mellan olika grupper i ståndssamhället.
 • Vad historiska källor från tidsperioden, till exempel brev, dagböcker och kartor, kan berätta om det förflutna.
 • Historiebruk kopplat till tidsperioden, till exempel i gatunamn, minnesmärken och reklam.

 

Kunskapskrav:

 • Eleven visar grundläggande kunskaper om händelser, aktörer och förändringsprocesser under olika tidsperioder samt om historiska begrepp.
 • Eleven för enkla resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och av människors handlingar i förfluten tid.
 • Eleven för också enkla resonemang om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor under olika tidsperioder.
 • Eleven ställer frågor till historiska källor, beskriver vad som kan vara en historisk källa och ger något exempel på vad källorna kan berätta om det förflutna.
 • Eleven ger exempel på hur historia kan brukas i något sammanhang.