"Life Hacks" - det här får vi inte lära oss i skolan

"Life Hacks" - det här får vi inte lära oss i skolan

30,00 krPris

Så många gånger har vi fått kommentarer 

från elever att “det här borde man få lära sig i skolan”. Därför lät vi eleverna göra en lista på alla saker de vill lära sig men tycker att de inte fått lära sig något om, och där skapades det här materialet!

 

Du hittar bland annat svar på dessa frågor:

Hur tar man körkort?

Hur tar man hand om sin ekonomi?

Hur fungerar det med ränta?

Hur betalar man räkningar?

Hur söker man jobb?

Hur man pluggar utomlands?

Vad finns det för olika inriktningar på jobb?

Hur man överlever i en nödsituation?

Hur skapar man wifi?

Hur köper man en bostad?

 

Kopplingar till lgr11:

Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet. Den ska utveckla deras förmåga att ta ett personligt ansvar.

 

Skolan har i uppdrag att förmedla och förankra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället.

 

Eleverna ska kunna orientera sig och agera i en komplex verklighet med stort informationsflöde, ökad digitalisering och snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga.