Hav och vatten

Hav och vatten

0,00 krPris

Här hittar du en presentation om hav och vatten som du kan använda som en del i arbetet med vår jord och resurser på jorden. 
Jag har haft den som en presentation där eleverna sedan får arbeta vidare på egen hand med att välja ett land eller en världsdel och ta reda på mer om resurser i det området de valt. 

 

Centralt innehåll i ämnet geografi:

- Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.

-Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.

 

Kunskapskrav från Lgr11:

-I resonemang beskriver eleven samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad. Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
- Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.