top of page
Häxorna

Häxorna

75,00 krPris

Hur roligt är det inte att läsa Häxorna av Roald Dahl tillsammans med eleverna? 

Vi gjorde det i åk4 och eleverna hade varsin bok som de läste i hemma och svarade på frågorna och sedan hade vi bokprat tillsammans i skolan. Tips! Den finns också på Sveriges Radio att lyssna på.

 

Det finns såklart flera sätt att arbeta på, exempelvis;

- ha den som högläsningsbok och låt eleverna svara på frågorna

- låt eleverna läsa tyst i klassrummet och svara på frågorna

- låt eleverna läsa högt två och två och svara på frågorna

- lyssna på Sveriges Radio och diskutera frågorna.

 

Kopplingar till Lgr11, svenska

Centralt innehåll
- Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

 

Kunskapskrav 4-6:
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse. Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

Produktsida: Stores Product Widget
bottom of page