Engelska skiljetecken

Engelska skiljetecken

100,00 krPris

Detta är ett omfattande och komplett material om skiljetecken på engelska. Genom arbetet kommer eleverna arbeta med grammatik samt både läsa och skriva på engelska. 

 

Materialet består av planscher, mängder med uppgifter för eleverna att arbeta med under flera veckor, exit tickets, bedömningsuppgifter och facit till samtliga uppgifter. Materialet kan antingen användas i sin helhet, användas i delar och/eller arbetas med som ett progressionsarbete genom hela mellanstadiet och/eller även på högstadiet. 

 

Detaljer: 

Häfte 1: Punkt, frågetecken och utropstecken (s. 3-10)

1) Gå igenom planschen med de tre olika skiljetecken.

2) Uppgift 1: "Use the right punctuation mark"

3) Uppgift 2: "Use the right punctuation mark"

 

Häfte 2: Apostrophe (s. 11-38)

Del 1 - Intro

1) Intro: gå igenom planschen "Apostrof" och sedan "Genitive vs Contraction"

2) Uppgift 1: Translate

3) Uppgift 2: Correct the errors

4) Exit ticket: Genitive vs Contraction (kommer ej med i häftet, finns under facit).

 

Del 2 - Genitive (ägande)

1) Intro: gå igenom planscherna "Genitive"

2) Uppgift 1: Genitive (2 sidor)

Tips: (digitalt uppgifter) "Ägandeform" på Elevspel.

  • https://www.elevspel.se/amnen/engelska/2301-genitivapostrof.html (åk 4-6).

 

Del 3 - Contraction (Sammandragningar)

1) Intro: gå igenom planscherna

  • Contractions chart (sammanfattning)
  • Contraction charts 3 st (klipp ut och laminera pusslet för att arbeta praktiskt alternativt använd som planscher)

2) Uppgift 1: Use contraction (2 sidor)

Tips: (digitala uppgifter) "Sammandragningar" på Elevspel.

      • https://www.elevspel.se/amnen/engelska/8649-enkla-sammandragningar.html (åk 1-4)
      • https://www.elevspel.se/amnen/engelska/8479-sammandragningar.html (åk 4-6).

 

Häfte 3: Comma (s.39-44)

1) Intro: gå igenom planschen "comma" och "comma saves lives".

2) Uppgift 1: Translate

3) Uppgift 2: Correct the errors

 

Häfte 4: Punctuation (s.45-54)

1) Intro: gå igenom planschen "punctuation" (igen).

2) Uppgift 1: Translate (2 sidor)

3) Uppgift 2: Fill in the missing punctuation (2 sidor)

4a) Uppgift 3: Create a conversation

4b) Uppgift 4: Peer review.

5) Uppgift 5: Fill in the missing punctuation marks.

6) Exit ticket: Right punctuation (kommer ej med i häftet, finns under facit).

 

Facit och exit tickets (s.55-74)