Grej of the day - på Engelska

Grej of the day - på Engelska

0,00 krPris

Här hittar du flera Grej of the Days med intressanta teman som ska inspirera och locka eleverna. Alla GOTD's är i samma presentation. 

Du hittar även text till som du som lärare kan ha som stöd. 

 

Förslag till arbetssätt:

 

Håll presentationen

Gå igenom stödorden på slutet och repetera

Låt eleverna skriva egna texter utifrån stödorden

Låt eleverna läsa texterna högt för varandra

Eventuell bearbetning av text/stavning/meningsuppbyggande

 

Centralt innehåll i lgr11, Engelska åk 4-6
 

  • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.

 

Kunskapskrav:

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.

 

I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar