Give me five - English

Give me five - English

40,00 krPris

"Give me five" motiverar dina elever till att använda det engelska språket i äkta konversationer. Övningen är utformad så att samtliga elever ska kunna delta i övningen oavsett om eleven har ett enkelt eller mer avancerat ordförråd. 

 

Detajbeskrivning:

Materialet består av 48 stycken kort uppdelat i två nivåer: grön och röd.

Grön nivå är anpassade för ett enklare ordförråd och röd nivå för ett mer avancerat ordförråd. Detta gör att materialet kan anpassas och användas till samtliga elever. Dokumentet innehåller även mer detaljerad koppling till Lgr11 och beskrivning på hur materialet kan användas.