Find your twin - verb edition

Find your twin - verb edition

30,00 krPris

"Find your twin - verb edition" motiverar dina elever till att använda det engelska språket i äkta konversationer. Övningen är utformad så att samtliga elever ska kunna delta i övningen oavsett språknivå vilket också främjar elevernas tilltro till sin förmåga att använda det engelska språket. Korten består av olika verb i både bild och ord samt i olika tempus t.ex. "to dance" och "I am dancing".

 

Koppling till LGR 11: 

Övningen ger eleverna möjlighet att utveckla:

  • en "allsidig kommunikativ förmåga" med fokus på att "formulera sig och kommunicer i tal [...]".

Vidare koppling till kursplanen (syfte och centralt innehåll) samt exempel på hur du kan använda materialet finns i dokumentet tillsammans med materialet. 

 

Detajbeskrivning:

Materialet består av 60 stycken kort (30 par) uppdelat i två nivåer: grön och röd.

Grön nivå är anpassade för ett enklare ordförråd och röd nivå för ett mer avancerat ordförråd. Detta gör att materialet kan anpassas och användas till samtliga elever.