Fältstudier i Biologi

Fältstudier i Biologi

40,00 krPris

Så det där med kunskapskraven om fältstudier kan ju vara lite klurigt. Vad räknas som fältstudier? I det här materialet hittar du flera övningar eleverna kan göra i närområdet eller kanske närmaste naturreservat. Eleverna kan få ett eget häfte och arbeta tillsammans eller enskilt.

 

Centralt innehåll:

  • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg

 

Kunskapskrav i biologi Lgr 11:

Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och fungerande sätt. Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt som kan förbättra undersökningen. Dessutom gör eleven dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.