Experiment ljus och ljud

Experiment ljus och ljud

15,00 krPris

Kopplingar till Lgr11:

 

Centralt innehåll:

Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.

 

Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.

 

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

 

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.

 

Kunskapskrav (bedöms på E-C-A nivå) :

Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert sätt. Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen. Dessutom gör eleven dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

Eleven har kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med användning av fysikens begrepp. I underbyggda resonemang om ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.