En viking möter en kristen

En viking möter en kristen

30,00 krPris

Det är viktigt att eleverna förstår att det inte bara gick från vikingatid till medeltid och att en viking helt plötsligt vaknade en morgon och var kristen. Hur kunde egentligen ett samtal mellan en kristen och en viking gå till? Det får eleverna fundera över i den här uppgiften. 

 

Den här uppgiften är en del av det större arbetshäftet "Medeltiden".

Hela det arbetet är kopplat till lgr11:

 

Kopplingar till de ändrade kursplanerna i Lgr11 i historia 4-6:

 • Statsbildning och kristendomens etablerande i Norden samt konsekvenser av dessa förändringar.
 • Likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män under tidsperioden.
 • Vad historiska källor är, till exempel arkeologiska fynd, texter, muntliga berättelser och digitalt material, och hur de kan användas för att ge kunskaper om det förflutna.
 • Likheter och skillnader i levnadsvillkor mellan olika grupper i ståndssamhället.
 • Vad historiska källor från tidsperioden, till exempel brev, dagböcker och kartor, kan berätta om det förflutna.
 • Historiebruk kopplat till tidsperioden, till exempel i gatunamn, minnesmärken och reklam.

 

Kunskapskrav:

 • Eleven visar grundläggande kunskaper om händelser, aktörer och förändringsprocesser under olika tidsperioder samt om historiska begrepp.
 • Eleven för enkla resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och av människors handlingar i förfluten tid.
 • Eleven för också enkla resonemang om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor under olika tidsperioder.
 • Eleven ställer frågor till historiska källor, beskriver vad som kan vara en historisk källa och ger något exempel på vad källorna kan berätta om det förflutna.
 • Eleven ger exempel på hur historia kan brukas i något sammanhang.