Broschyr kraft och rörelse

Broschyr kraft och rörelse

0,00 krPris

Här hittar du 3 st undersökningar i fysik "Snurra hink", "Gunga på gungbräda" och "Gunga". (Ligger även en till broschyr i kraft och rörelse uppe med 3 till undersökningar). 

 

Obs! Tänk på att skriva ut dem som en broschyr genom att ändra i inställningarna i din skrivare. 

Om du inte vet hur man gör det funkar alltids varianten att skriva ut dem och lägga dem i rätt ordning och sedan kopiera :-) 

 

Kopplingar till Lgr11:

 

Centralt innehåll:

- Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling. 

- Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering. 

- Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.

 

Kunskapskrav i fysik (4-6):

- Eleven har kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med användning av fysikens begrepp.

 

- I enkla och till viss del underbyggda resonemang om rörelser, kan eleven relatera till några fysikaliska samband

 

-Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen. Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.