Alan Turing

Alan Turing

0,00 krPris

Här hittar ni en Grej of the Day om Alan Turing. 

Han lade en stor del av grunderna för dagens informations- och datorteknologi, samtidigt som han av många anses vara fadern till området artificiell intelligens. Han är mest känd för turingtestet, turingmaskinen och sina insatser i andra världskriget med kodknäckandet av tyskarnas Enigmachiffer.

GOTD'n lyfter också problematiken med att han inte fick ta emot äran för sitt arbete bara för att han älskade personer av samma kön. Den delen är viktig att belysa för att förstå hur mycket vi ska fortsätta kämpa för alla människors lika värde och rätt.

Här hittar ni text till presentationen som ni kan använda som stöd:
shorturl.at/klDGO