40 Läsförståelsekort engelska

40 Läsförståelsekort engelska

50,00 krPris

Här hittar du 40 läsförståelsekort på engelska som utgår från elevernas intressen. Du hittar ämnen som djur, kända byggnader, spel eleverna spelar och mycket mer. 

Tanken är att det ska vara ett roligare sätt att jobba med läsförståelse men även kopplat till kommunikation och strategier för lyssnande. 

Olika sätt att arbeta med materialet:

- dela ut ett kort till eleverna och låt dem läsa och svara på frågorna skriftligt

- dela ut ett kort till eleverna och låt dem läsa för varandra och ställa frågorna till varandra för att se om de har förstått när de har lyssnat

 

Kopplingar till läroplanen:

Centralt innehåll i engelska 4-6

  • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck

 

Kunskapskrav i engelska 4-6 (E-nivå):

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.

 

I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar

 I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.