top of page
23 "börjor" till olika texttyper

23 "börjor" till olika texttyper

70,00 krPris

Många elever har svårt med den fria uppgiften att bara börja skriva en berättelse eller annan typ av text. Genom att få en inledning kan eleverna lättare sätta sig in i en situation och börja skriva. En del av uppgifterna innehåller flera små steg innan skrivandet börjar för att underlätta tankeprocesserna. Genom materialet får eleverna möjlighet att träna på och utveckla sin skrivförmåga.

 

Innehåll:

- Totalt 23 olika börjor och moment där eleverna får hjälp med start, innehåll och struktur.

- Argumenterande text, berättande text, förklarande faktatext, beskrivande faktatext, instruerande text och återberättande text.

- Uppgifterna är elevnära och situationer och händelser som ibland kan vara från elevernas egna liv, exempelvis sociala medier, spel, fritidsaktiviteter och vänskap.

- Se bilderna för mer info.

Produktsida: Stores Product Widget
bottom of page