VÅRT MATERIAL

Vår grundidé och vision med materialet vi skapar är att inspirera till en varierad och lärorik undervisning på mellanstadiet. 

Vi är behöriga lärare i ämnena som vi skapar material till och självklart är allt material grundat i och kopplat till Lgr 11 för årskurs 4-6. Delar av materialet kan dock naturligtvis användas och anpassas både till lägre och högre årskurser. 

Vi tror på materialet vi skapar och vi har sett vilken effekt den fått i våra egna klassrum. Därför är vi säkra på att materialet kan göra så även i ditt! Välkommen att se dig runt bland vårt material. Vi hoppas och tror att det kan spara dig dyrbar planeringstid och om inte annat ge dig inspiration till ditt fortsatta arbete på världens viktigaste jobb!

Julia Perdsjö

Frida Heerman